O firmě - PROXIMA, stavební společnost, spol. s r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:PROXIMA, stavební společnost, spol. s  r.o. provádí stavby po celé republice, zejména působí v oblasti  středních Čech.
Zaměřuje se na projekty s pozitivním vlivem na životní  prostředí.

Po dobu své existence, to je od roku  1992, realizovala společnost řadu akcí pro významné investory, jako jsou  Lesy České republiky,
Povodí Vltavy, Zemědělská vodohospodářská  společnost, pozemkové úřady, obecní a městské úřady a další.

PROXIMA, stavební společnost,  spol. s r.o. je vybavena odpovídající  technikou a zaměstnává kvalifikované pracovníky se zkušenostmi
z  vodohospodářských a dopravních staveb. Používané materiály, technologie a  vybavení strojů odpovídají přírodnímu prostředí, ve
kterém se stavby  realizují.

Oznámení záměru přeměny PROXIMA, stavební společnost
spol. s r.o.


Vážení obchodní partneři,
společnost PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o., IČ: 463 58 960, se sídlem Benešov, Křižíkova 2107, tímto oznamuje, že ke
dni 30.4.2019 dojde k fúzi sloučením PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o. se společností B E S s.r.o., IČ: 43792553, se
sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 25601, kdy dojde k zániku společnosti PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o. a přechodu
jejího jmění na nástupnickou společnost B E S s.r.o.

Ke dni 1.5.2019 proto laskavě adresujte veškeré písemnosti určené pro PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o. na
nástupnickou společnost:
B E S s.r.o.
IČ: 43792553,
DIČ: CZ43792553
se sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
Veškeré ostatní kontakty na nás zůstávají nezměněné.
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S přátelským pozdravem
                                      
Ing. Václav Eiselt                                                  Ing.Radim Poustka
jednatel společnosti                                               jednatel společnosti
PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o.         PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky